D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hjortdal Kirke

Hjortdal Sogn - Kollerup-Hjortdal Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Hjortdal Kirke

Adresse

Hjortdal Kirke
Hjortdal Kirkevej 14
Hjortdal
9690 Fjerritslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. I en sandflugtshærget egn, der først i løbet af det seneste århundrede er blevet bundet af klittag og plantager, ligger Hjortdal Kirke ensomt, næsten skjult i gran- og fyrreplantager. Den stemningsfulde bygning består af romansk kor og skib med ganske lavt sengotisk tårn i vest og et våbenhus i nord fra 1586. Den romanske bygning, kor og skib, er meget nøjagtigt udstukket og opført af granitkvadre på en delvis jorddækket, sine steder svagt hulet skråkantsokkel.

Døre og vinduer

Den endnu åbne norddør er retkantet, mens den tilmurede syddør kun spores svagt i det ydre.
I korets østmur sidder der en rundbuet monolitoverligger på oprindelig plads, mens selve vinduet er helt tilmuret. Af et nordvindue er den nederste del bevaret, mens indersmigen er bevaret. I skibet ses ingen gamle vinduer.

Tårnet

Det sengotiske vesttårn er opført af udflyttede kvadre og rå kamp. Et spidsbuet dørsted i sydsiden er tilmuret, mens en falset, spidsbuet dør mod nord er genåbnet ved en hovedrestaurering 1958 (arkitekt Adam Christensen). Tårnets øvre dele er nedbrudt 1807, og det er nu kun lidt højere end skibet.
Den lille tårnbue er nærmest rund, og rummet har ansatser til et forsvundet eller ikke bygget hvælv.

Klokkerne

Klokken er fra omkring 1450-75 af PLP.

Våbenhuset

Våbenhus på nordsiden er ifølge regnskab opført 1586, uden enkeltheder.

Kirken indvendig

I det indre, der har bjælkelofter, står korbuen bevaret med skråkantsokkel og hulkantede kragsten med pyramideformede knopper i hjørnerne.

Dørfløj

En dørfløj fra 16-1700-tallet, nu i tårnets norddør.

Altertavlen

Altertavlen indeholder dele af en tavle fra 1700, men med nye fløje og maleri 1942 af Anna E. Munch, Kristus blandt engle, og i fløjene fiskere. Et ældre altermaleri fra 1856, Kristus som det sande vintræ, er malet og skænket af fru Lucie Ingemann.

Alterbord og alterdug

Romansk alterbord af granitkvadre.

Alterstager

Barokstager af messingblik, som har tilhørt skomagerlavet i Ålborg 1671.

Kalk og disk

Kalken er fra 1601 med bæger og disk fra 1703.

Prædikestol

Prædikestolen er fra 1592, et Ålborg-arbejde med fladsnitflader.

Prædikestolshimmel

Himmelen er fra 1598 af en anden snedker; istandsat 1959 af Johs. T. Madsen.

Døbefont

Romansk granitfont med korsblomst og buefriser på kummen.

Dåbsfad

Sydtysk fad fra omkring 1575 med Bebudelsen, givet 1695 af Sidsel Mickelsdatter.

Siddepladser

Kirken har ? siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1974 med 5½ stemmer.

Pengeblok

Pengeblokken er fra 1777.

Ligsten

Der er flere gravsten i kirken
1) Romansk, af granit, skriftløs, med kors og andre figurer, sikkert en gavlsten.
2) Sognepræst Rasmus Lind, † 1757.
3) Chr. Brix, † 1807.
4) Mette Cathr. Mørup, † 1838.
5) Søren Mørup, † 1849.

Kirketjenere

(1999) Dorte Andersen (-)

Organister

(1999) Normann Sørensen (-)

Gravere

(1999) Dorte Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007