D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øster Svenstrup Kirke

Øster Svenstrup Sogn - Torslev-Øster Svenstrup Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Øster Svenstrup Kirke

Adresse

Øster Svenstrup Kirke
Janumvej 44
Øster Svenstrup
9460 Brovst

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede. Kirken, der ligger smukt med kun få huse og gårde i nærheden, består af senromansk kor og skib med et lille, sengotisk tårn i vest og et våbenhus af røde munkesten, dog med et par skifter granitkvadre forneden i korgavlen. Imidlertid viser den ikke i sin nuværende skikkelse fællestræk med karakteristiske senromanske teglstenskirker i Vendsyssel. Begge de oprindelige rundbuede døre med omløbende savskifte er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren i brug. I norddørens tilmuring sidder der et lille firkantet vindue. Nordsidens romanske rundbuevinduer, to i skibet, ét i koret, er genåbnet i ny tid.
Sydsiden af kor og skib står i blank mur, medens de øvrige murflader er hvidtet. Alle tagværkerne er nye med tegltag.

Tårnet

Tårnet, hvis bredde er noget mindre end skibets, er opført på reformationstiden af rå kampe- og munkesten, og det afsluttes af et opskalket pyramidespir. Mod syd og vest er det skalmuret med små sten, og på sydsiden er der med jerncifre årstallet 1881. Tidligere sås også årstallet 1766 samt initialer for H. R. v. Grabow, Bratskov, og hustru Margrethe øllegaard Rantzau.

Klokkerne

Klokken er støbt af Löw & Søn, København.

Kirken indvendig

Korbuen er rund og har fals mod skibet; dens kragsten har rundstavprofil, og den flankeres af to rundbuede sidealternicher i svage fremspring. Kor og skib har flade bjælkelofter.

Altertavlen

Altertavlen, der bærer årstallet 1646 og Jens Nielsen, Nørre Skovgårds og hustrus navnetræk, er et ganske rigt billedskærerarbejde i barok med fritskåren Nadver-gruppe i midtfeltet, ganske svarende til tavlen i Haverslev.

Alterbord og alterdug

Alterbordet, der er af granit, dækkes af et fyldningspanel i enkel renæssance.

Alterstager

Alterstagerne i sengotiske former er fra midten af 1500-tallet.

Kalk og disk

Kalken er givet 1616 af Jens Nielsen, øster Svenstrup - måske den samme som altertavlens giver.

Prædikestol

Prædikestolen i barok, svarende til altertavlen, er givet af de samme som denne i 1633.

Døbefont

Enkel romansk granitfont.

Dåbsfad

Fadet er fra 1600-tallet.

Stolestader

Nyere stoleværk.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1963 med 4 stemmer.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er der flere ejendommelige gravminder af støbejern fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800’erne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007