D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Terndrup Kirkedistrikt

Skibsted-Lyngby Pastorat - Hadsund Provsti - Aalborg Stift - Skørping Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Terndrup Kirke Terndrup Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertal er indregnet i tallet for Lyngby Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 8 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Knud Lang Sørensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007