D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Halk Sogn

Halk-Grarup Pastorat - Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Kirker i sognet

Halk Kirke Halk Kirke

Indbyggere

1999 - 479

Menighedsråd

1999 - 6 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

2000-2004 Iver Gammelgaard (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007