D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Haderslev Domsogn

Haderslev Dompastorat - Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Kirker i sognet

Vor Frue Kirke (Haderslev Domkirke) Vor Frue Kirke (Haderslev Domkirke)

Hertug Hans Hospitalskirke Hertug Hans Hospitalskirke

Indbyggere

1999 - 13.752

Menighedsråd

1999 - 7 valgte medlemmer på kirkelig fællesliste + 4 medlemmer på folkekirkelig liste + 2 medlemmer på soc dem liste + 2 medlemmer på tysk liste.

Menighedsrådsformænd

2000-2004 Egon Westergaard (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007