D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hoptrup Pastorat

Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Hoptrup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på forsorgshjem, koloni for hjemløse mænd og Hoptrup Højskole.
1927-1933 Johs Sørensen (-)
1933-1953 P D Augustinus (-)
1953-1982 P T Engsig-Karup (-)
1982- Christian Samuel Prahl (1946-)

Præstegården

Hoptrup Hovedgade 9, 6100 Haderslev
Præstegården, der er opført 1786, er stråtækt med 9 værelser og opvarmes ned naturgas.

Præstegårdshaven

Præstegårdshaven er på 1 ha, er ubekvem, bakken med store træer.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 12,5 ha, hvoraf 1,6 ha er skov. Jordtilliggendet er bortforpagtet.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007