D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Kvissel Kirkedistrikt

Åsted-Skærum Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Kvissel Kirke Kvissel Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Åsted Sogn - Horns Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - indbyggertallet er indregnet i tallet for Åsted Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Torben Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007