D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Jerup Kirkedistrikt

Elling Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Jerup Kirke Jerup Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertallet er indregnet i indbyggertallet for Elling Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 7 aftalevalgte medlemmer + 2 sognepræster.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Henning Theil (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007