D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vesterø Havn Kirke

Vesterø Sogn - Vesterø Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Læsø Kommune - Nordjyllands Amt

Vesterø Havn Kirke

Adresse

Vesterø Havn Kirke
Vesterø Havnegade
Vesterø Havn
9940 Læsø

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1954. Den hvidkalkede, teglhængte kirke ved Vesterø Havn er bygget 1953-54 (indviet 13. juni 1954) efter tegninger, udarbejdet af arkitekt C. L. Justesen. De samlede byggeudgifter var 217.000 kr., hvoraf staten ydede de 105.000, mens resten tilvejebragtes på privat initiativ. Bygningen, der er opført i traditionel ”landsbykirkestil”, består af et tresidet afsluttet langhus med tårn, men i strid med gammel skik og brug er korpartiet vendt mod vest, tårnet mod øst.
Efteråret 2003 blev kirken solgt til privat person og den fungerer derfor ikke længere som kirke.

Tårnet

Tårnet rummer en forhal.

Klokkerne

Klokken er støbt af det engelske firma John Taylor & Co. 1954.

Kirken indvendig

Kirkerummet har fladt bjælkeloft.

Pulpiturer og trapper

I østenden er der et pulpitur med orgel, leveret af I. Starup & Søn.

Alterudsmykning

På alterbordet er anbragt et kors af jern.

Alterbord

Alterbordet er muret af gule teglsten.

Døbefont

Døbefonten er udhugget i granit.

Siddepladser

Kirken ha 175 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1954 med ? stemmer.

Kirketjenere

(1999) Kjeld Dache Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999) Lisbeth G Waantz (-)

Organister

(1999) Jenny Husted (-)

Gravere

(1999) Kjeld Dache Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007