D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Østerby Kirke

Hals Sogn - Byrum-Hals Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Læsø Kommune - Nordjyllands Amt

Østerby Kirke

Adresse

Østerby Kirke
Østerbyvej 77 A
9940 Læsø

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1867. Kirken (indtil 1928 kaldt kapellet) er opført 1867 (indviet 20. oktober) i spidsbuestil af gule mursten efter tegning af tømrermester Boss, Ålborg. Den bestod oprindelig af et skib med bjælkeloft og en lille forhal mod vest, men ved en ombygning 1928 tilføjedes et beskedent tårn. Det ydre er gulkalket med hvide gesimser, taget teglhængt.

Klokkerne

Klokken bærer årstallet 1658 og navnet Otto Pogwisch, slotsherre på Frederiksborg.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, opstaldelsen (efter Carl Bloch), kopi ved M. Nielsen 1924.

Prædikestol

Prædikestolen er af egetræ. Tidligere var prædikestolen anbragt over alteret, som flankeres af to malerier, Kvinderne ved brønden og Genezareth sø, signeret H. N. (H. Nielsen) 1934.

Døbefont

Døbefont er af cement.

Dåbsfad

Dåbsfadet med årstallet 1694, skal være fra den nedlagte Hals Kirke.

Stolestader

Egetræsmalede stolestader.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1972 med ? stemmer.

Kirketjenere

(1999) Birgitte Melchiorsen (-)

Kirkesangere

(1999) Inge Rosenfeldt Jespersen (-)

Organister

(1999) Jenny Husted (-)

Gravere

(1999) Birgitte Melchiorsen (-)




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007