D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gærum Kirke

Gærum Sogn - Flade-Gærum Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Gærum Kirke

Adresse

Gærum Kirke
Brønderslevvej 160
Gærum
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 925. Den ensomt beliggende, hvidkalkede kirke består af senromansk skib og kor, sengotisk tårnunderdel, våbenhus mod nord fra 1863 og tårn fra 1956-57. Det nuværende skib og kor udgør den ældste kerne, utvivlsomt en senromansk bygning af store munkesten blandet med lidt kamp; dog mangler helt sikre holdepunkter for dateringen. Hele nordsiden er nu vinduesløs; tidligere har man ment at kunne skimte spor af romanske vinduer, der dog ikke mere kan ses. I det indre dækkes skibet af bjælkeloft, mens koret har gotisk krydshvælving. Ved middelalderens slutning påbegyndtes opførelsen af et vesttårn, af hvilket kun understokværket med spidsbuet arkade ind mod skibet synes fuldført.

Tårnet

Et nyt tårn er nu rejst på dette sted, hvidkalket med pyramidetag, opført 1956-57 af arkitekt L. Teschl; ved samme lejlighed forhøjedes skibets mure.

Klokkerne

Romansk klokke, omkring 1175, skriftløs (Uldall. 5. 7; Aarb Vends 1936. 353).

Våbenhuset

Våbenhuset er opført 1863.

Altertavlen

Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1602 (malet årstal), utvivlsomt skænket af Vogn Svendsen (Orning) til Gerumgård, hvis fædrene og mødrende våben den bærer på postamentet. Tavlen har tre høje, smalle felter, hver med sin trekantgavl og adskilt ved slanke søjler; i midtfeltet er indsat et maleri fra omkring 1850, Kristus, Maria og engelen ved graven; tidligere sad her et Golgatha-billede, signeret 1915 af C. Langbein Toft (nu i tårnrummet).

Kalk og disk

En oblatæske er 1712 skænket af Jens Olufsen Wang.

Prædikestol

Prædikestolen i højrenæssance med skåret årstal 1592; i felterne, adskilt ved balustersøjler, ses bibelske fremstillinger, fladsnit med indridsede detaljer; i postamentets felter indskrifter og ovennævnte Vogn Svendsen Ornings og hustrus, Ingeborg Basses våben.

Døbefont

Romansk font af granit.

Dåbsfad

Dåbsfad af messing fra slutningen af 1500-tallet med senere giverindskrift.

Stolestader

Vogn Svendsen Ornings og hustru Ingeborg Basse er mindet på et par stadegavle, nu i tårnrummet. Det øvrige stoleværk er fra sidste istandsættelse 1956.

Siddepladser

Kirken har 110 siddepladser.

Lyseskærme

En lyseskærm ved prædikestolen er skænket 1690 af Jens Olufsen Wang.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1941 med 6 stemmer.

Gravminder i kirken

I våbenhuset står to romanske gravkors af granit.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007