D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Fladstrand Kirke

Abildgård Sogn - Abildgård Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Fladstrand Kirke

Adresse

Fladstrand Kirke
Kirkegårds Allé 21
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1690. Fladstrand Kirke, også kaldet den gamle kirke, nord for byen og plantagen, på den gamle kirkegård, er opført 1688-90, efter at byen 27. april 1686 havde fået bevilling dertil, og den blev indviet 22. maj 1690. På en sokkelsten ved nordøsthjørnet er indridset årstallet 1688. Den var bygget af mursten og bindingsværk og bestod ligesom nu af et øst-vest-vendt langhus uden tårn. Senere er bindingsværket erstattet af fuld mur; således synes begge gavle at være ommuret med svungne afdækninger 1773, idet dette årstal ses i vestgavlen med murankre, mens østgavlens årstal 1883 må hentyde til en nyere skalmuring. Sin nuværende skikkelse med to tilbygninger på sydsiden fik kirken 1866; den ældre kirkes stil fremtræder bedst ved gavlene og de yderste partier af nordsiden.

Klokkerne

Klokken er støbt 1687 af Arnold Kleiman i Lybæk.

Kirken indvendig

Det indre, som dækkes af et lyst bræddeloft, der følger tagstolen, er præget af nyere inventar fra 1800-1900-tallet samt en del gamle epitafier.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, signeret af A. Dorph 1868, Kristus i Getsemane.

Alterstager

To malmstager fra slutningen af 1600-tallet er ifølge indskrift skænket af nedennævnte Peder Wisberg.

Prædikestol

Prædikestol og stoleværk fra 1943, arkitekt Leopold Teschl.

Døbefont

En marmoreret træfont af form som en alterkalk stammer antagelig fra kirkens oprindelse.

Dåbsfad

Et dåbsfad fra 1500-tallet, hvorpå en indskrift, som beretter, at kongelig vejinspektør Henrich Hansen Moch og hustru Birgitte Henrichsdatter har skænket dette dåbsfad til Fladstrand kirke 22. juli 1689.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Lyseskjold

På kirkens sydvæg hænger et lyseskjold af messing fra slutningen af 1600-tallet.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1943 med 15 stemmer.

Epitafier

På nordvæggen hænger et epitafium over tolder Peder Wisberg, † 1704, og hustru; over disse to velgørere mod kirken findes tillige, nu indmuret i nordmuren, en ligsten, som beretter, at de har ”ved retsindige Guds Børns og egne Tilskud ladet opbygge Fladstrand Kirke”.
Et rigt udskåret epitafium i bruskbarok fra 1600-tallets midte danner nu ramme om mindeskrift over postmester Peder Larsen Hedemarck, † 1789, og hustru Ingeborg Marie Falster, † 1797 (over dem begge tillige en ligsten, nu indmuret i nordmuren).

Ligsten

En del gamle ligsten og brudstykker deraf er nu indmuret i våbenhusets vægge, således en sten over handelsmand Jens Nielsen Gjurup, † 1773 (?).
Et større brudstykke af en ligsten over toldforpagter Frants Melvin, † 1706, født i Flandern, senere i spansk, engelsk, svensk og dansk krigstjeneste, henligger på kirkegården, hvor der også ses en sten over købmand Peder Hansen Høyer, † 1775, og hustru, samt et mindesmærke over omkomne fiskere og søfolk, grønlandsk marmor, rejst 1937.

Mindeplade

I kirken findes endvidere en mindeplade, formet som kisteplade af tin, over strandingskommissær Lars Falster Hedemarcks hustru Anna Cathrine Brønnum, † 1800.

Mindetavle

I den østlige forhal en mindetavle 1945 over frihedskampens faldne.

Kirketjenere

(1999) Arne Nielsen (-)

Organister

(1999) Inge Andersen (-)

Ligkapel

Kirken, der 1896 omdannedes til ligkapel, indviedes på ny til kirkelig brug 11. november 1945.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007