D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Frederikshavn Kirke

Frederikshavn Sogn - Frederikshavn Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Frederikshavn Kirke

Adresse

Frederikshavn Kirke
Kirkepladsen 6
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Hjemmeside

www.frederikshavnkirke.folkekirken.dk

Kirkebygningen

Kirken er opført 1892. Smagen for pompøse stilefterligninger var fremherskende i slutningen af 1800-tallet og langt op i 1900’erne. Da den gamle fisker- og fæstningsby Fladstrand i 1818 var blevet købstad og - især efter havnens anlæggelse - langt om længe var kommet i vækst, blev der brug for en ny kirke ved selve byen, og den blev opført mellem Kirkegade og Fladstrandgade i årene 1890-92 (indviet 23. oktober 1892) ved bidrag fra stat, kommune og private og efter tegning af arkitekt V. Ahlmann. Det er en anselig bygning, opført af faksekalk i romansk stil som en korskirke med fire lige lange, tresidet afsluttede korsarme med mindre tilbygninger under pulttage i de fire hjørner og et højt centraltårn med slankt spir (56,5 m) og fire sidespir over korsskæringen. Det fik 1964 nyt kobbertag.

Klokkerne

Begge klokkerne er støbt 1892 af L. Andersen, Århus.

Sakristi

Bag alteret er der sakristi.

Kirken indvendig

I kirkens hvælvede indre står murene og pillerne med romanske søjler i kalkstenens naturlige overflade.

Kirkens tilbygninger

Tilbygningerne mellem korsarmene har rundbuede arkader i to stokværk ind til kirken. Vinduerne er af farvet glas.

Altertavlen

Altertavlen, der har sin plads i den østre korsarm, er malet af Michael Ancher (Kristus og disciplene på Tiberias Sø) og skænket af konsul Chr. Cloos; det siges, at kunstneren som model til en af disciplene benyttede Holger Drachmann, men da dette vakte nogen forargelse, ændrede han den pågældende skikkelse, uden dog at forandre skyggen, der stadig skal kunne genkendes.

Prædikestol

Prædikestol af udskåret eg.

Døbefont

Døbefonten er af hvid marmor og skænket til kirken af generalkonsul P. Berg i Skt. Petersborg.

Siddepladser

Kirken har 1160 siddepladser.

Skibe

Tre kirkeskibe, hvoraf et orlogsskib fra 1700-tallet og ”Najaden” fra omkring 1860 er fra den gamle kirke.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1974 med 39 stemmer. Det tidligere orgel var fra 1920 og skænket af anonym giver.

Kirketjenere

(1999) Jens Kr Lomborg (-)

Organister

(1999) Thomas M Kursch (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007