D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Rubjerg Sogn

Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Rubjerg Kirke Rubjerg Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Vennebjerg Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Den gamle kirkegård

Den gamle kirkegård, der ligger i et øde klitlandskab syd for Rubjerg Knude, er bevaret, men helt overgroet af fyr og klittjørn.
På en lille høj i midten er opstillet et lille, smukt romansk gravkors.

Den gamle kirke

Af den nedbrudte kirke står et stykke af vestmurens kerne, og dens grundplan er markeret med fyrrehække.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007