D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ingstrup-Vester Hjermitslev Pastorat

Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå og Pandrup Kommuner - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Ingstrup Sogn
Vester Hjermitslev Sogn

Historie

Tidligere var Jagstrup (Mariæ), Vester Hjermitslev, Alstrup og Kettrup Sogne sammen i eet pastorat.
Fra 1571 blev Kettrup Sogn udskilt.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plejehjem.
1946-1954 S C Svindt (-)
1955-1975 J C C Wolf (-)
1975-1987 Aksel Kjærgaard (-)
1987- Peder Sidelmann Kristensen (1947-)

Præstegården

Præstegårdsvej 61, Ingstrup, 9480 Løkken
Præstegården er opført 1862, senest restaureret 1976, har 6 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 3 tdl. + toft og lund.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på ?.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Ingstrup, Hjermitslev, Alstrup og Kettrup Kirker.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007