D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Brønderslev-Serritslev Pastorat

Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Brønderslev Sogn
Serritslev Sogn

Historie

Efter reservation af 7. september 1856 med virkning fra 26. november 1859 blev Vester Brønderslev Sogn annekteret til Serridslev Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på amtssygehus, 3 plejehjem, psykiatrisk plejehjem og psykiatrisk sygehus.
1936-1948 J T J Krøgholt (-)
1948-1967 G F Kinch (-)
1968-1986 P E Klejnstrup (-)
1986- Jens Fjendbo Jensen (1945-)

Præstegården

Bredgade 133, 9700 Brønderslev
Præstegården er opført 1885, har 9 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 0,3 ha.

Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra residerende kapellani.
1981- Henning Kristensen (1941-)

Embedsboligen

Krogensgade 22, 9700 Brønderslev
Embedsboligen er opført 1949, har 8 værelser og opvarmes med fjernvarme. Til embedsboligen hører en god have på 1.300 M².

sognepræster

Embedet blevet oprettet 1979.
1980-1992 Gunnar Grauholm (-)
1992- Ole Skovgaard Sørensen (1942-)

Embedsboligen

Slåenvej 16, Serritslev, 9700 Brønderslev
Embedsboligen er opført 1970, som et etplanshus. I forbindelse med embedsboligen er en have på 950 m². Konfirmandbygning blev tilbygget i 1986.

Sognepræster og sygehuspræster

Sognepræsten er tillige sygehuspræst ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus
1998-2004 Mogens Bennedsgaard Hagen (1968-)
2004- Gitte Lykke Andersen (-)

1. residerende kapellan

1948-1971 S C Sørensen (-)
1972-1974 Erik Steenberg (-)
1975-1978 Villy Klit-Johansen (-)
1979-1981 Henning Kristensen (1941-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræsteembede.

Sognemedhjælpere

(1999) Inge Irgens Nielsen (-)

Kordegne

(1999) Henrik Kristoffersen (-)

Kordegneassistenter

(1999) Lisbeth Bødskov Graven (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007