D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Em Kirke

Em sogn - Vrå-Em Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Em Kirke

Adresse

Em Kirke
Hedegårdsvej 9
Em
9760 Vrå

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Hjemmeside

www.folkekirken.dk/stifter/aalborg/bronderslev/vraa-em/index.htm

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1200. Den lille kirke består af romansk kor og skib med sengotisk tårn med vest. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på profileret sokkel, der dog kun er synlig på nordsiden af kor og skib. Murværket er i sengotisk tid i vid udstrækning omsat med iblanding af munkesten, en ombygning, der muligvis skyldes en brand, idet adskillige kvadre er skørnet af ild. I den tilmurede norddør, hvis karme er muret af tegl, er der i tilmuringen indsat en romansk vinduesoverligger. I skibets nordside sidde der et gotisk spidsbuevindue, og korbuen, der virker usædvanlig trang, er også ommuret med anvendelse af teglsten.

Tårnet

Det sengotiske vesttårn er i sin kerne opført af munkesten, men præges i det ydre helt af skalmuring fra 1868. Dens underrum fungerer som våbenhus og står ved en dør i forbindelse med skibet.

Klokkerne

Ganske lille klokke fra 1567, mærkeligt nok navngivet efter Sankt Josef.

Kirken indvendig

Kor og skib har bjælkelofter.

Pulpiturer og trapper

Orgelpulpituret er et jævnt snedkerarbejde fra omkring 1600.

Kalkmalerier

I 1906 blev der i koret fremdraget svage rester af kalkmalerier, der atter måtte tildækkes.

Altertavlen

Altertavlen er et enkelt snedkerarbejde i senrenæssance fra 1651 med staffering fra 1665. Felterne er nu udfyldt med skriftsteder, og et tidligere altermaleri, en kopi fra 1918 af S. P. Simonsen efter tavlens gamle korsfæstelsesbillede, er ophængt i kirken.

Alterbord og helgengrav

Et muret alterbord blev nedrevet 1909, og under dets murværk blev der fundet en holstensk brakteat fra 1300-tallet. En kvader med helgengrav, som er indsat udvendig i kirkens sydmur, må hidrøre fra alterbordet eller et sidealter.

Kalk og disk

Lille kalk med fod fra renæssancetiden og senere bæger.

Prædikestol

Prædikestol i renæssance fra 1603 med samtidig himmel, istandsat 1936 af Kr. Frederiksen.

Døbefont

Enkel romansk granitfont med revnet, men repareret kumme, på ny fod.

Dåbsfad

Lille sydtysk fad fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen og initialerne I H B sal. M I B.

Siddepladser

Kirken har 60 siddepladser.

Krusifikser

Ganske godt sengotisk krusifiks.

Orgel

Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra 1946 med 5 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Ingrid Petersen (-)

Kirkesangere

(1999) Knud Vestergaard (-)

Organister

(1999) Anna Brohus Sørensen (-)

Kirkegårdsledere

(1999) Peter Folmer Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007