D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hallund Kirke

Hallund Sogn - Øster Brønderslev-Hallund Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Hallund Kirke

Adresse

Hallund Kirke
Ørumvej 9
Hallund
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen og senest restaureret 1973. Kirken består af romansk kor og skib med endnu i romansk tid tilføjet tårn i vest, på hvis underdel der 1911 byggedes et nyt tårn, samtidig med, at et våbenhus i syd erstattedes af et nyt. Den romanske bygning, kor, skib og tårnunderdel, er opført af granitkvadre på profileret sokkel, kor og skib med hulstav over rundstav, tårn med hulstav. Begge døre sidder langt mod vest i skibet. Den sokkelbrydende norddør med kilestik er tilmuret med røde mursten, syddøren, i brug, har mistet sit stik. Af oprindelige enkeltheder er bevaret korets tilmurede østvindue med tynd rundbuet monolitoverligger; korets nordvindue og skibets sikkert eneste i nord siddende vindue midt i muren har almindelig overligger, mens korets sydvindue har kilestik. Det romanske tårnparti, som åbner sig mod skibet ved en rundbuet dokkeltarkade på firkantet pille med hulstavprofileret kragsten, har sikkert været hvælvet, men mangler nu alle andre oprindelige enkeltheder.

Tårnet

Det romanske tårns overdel nedtoges vistnok 1791 (jerncifre på nordsiden) til skibets murhøjde og fik en ejendommelig puklet overdækning tækket med bly ligesom kor og skib. 1911 opsattes på den gamle underdel et nyt tårn af røde ursten med tegldækket pyramidespir.

Klokkerne

Klokke 1882, B. Løw og Søn.

Våbenhuset

Et lille våbenhus i syd veg pladsen for et nyt.

Kirken indvendig

Kirken har overalt vistnok helt fornyede bjælkelofter.

Altertavlen

Altertavlen er en fløjtavle fra samme tid med våben for Stygge Høeg og Anna Ulfstand. På fløjens ydersider korintiske søjler. Nyere korsfæstelsesmaleri af F. R. Scavenius og himmel fra ny tid.

Alterbord og alterdug

Det kvarermurede alterbord er dækket af panel fra omkring 1600 med tre portalfelter omgivet af båndslyng.

Alterstager

Sengotiske, blødt profilerede alterstager fra 1500-tallet.

Kalk og disk

Kalken er fra anden halvdel af 1700-tallet af Laurids Møller i Ålborg.

Prædikestol og -himmel

Prædikestolens himmel er fra 1607, mens selve stolen, der er noget senere, er et ganske flot snitværk fra samme Ålborg-værksted fra omkring 1625.

Døbefont

Romansk granitfont, halvkugleformet kumme.

Dåbsfad

Ottekantet, nederlandsk fad af drevet messing med planteornamenter, omkring 1625.

Herskabsstole

Herskabsstolene er fra omkring 1625 med våben som på altertavlen.

Stolestader

En anden stolegavl bærer årstallet 1662.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Lysekroner

To små malmkroner, den ene fra 1600-tallet, den anden i rokoko, fra 1700-tallet.

Krusifikser

Lille renæssance korbuekrucifiks.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1973 med 4 stemmer + subbas.

Ligsten

Gravsten 1) forpagter Jesper Henrichsen de Hemmer, † 1702; 2) Peder Markvard Lykke, † 1775 og hustru Birgitte Johanne Hauch, † 1806; 3) Anna Catharina Lykke, † 1815 (2 og 3 på kirkegården).

Kirketjenere

(1999) Nikolaj Bj Hansen (-)

Kirkesangere

(1999) Poul Kristiansen (-)

Organister

(1999) Karen Jensen (-)

Gravere

(1999) Nikolaj Bj Hansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007