D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hellum Kirke

Hellum Sogn - Jerslev-Hellum Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Hellum Kirke

Adresse

Hellum Kirke
Kræmmergårdsvej 12 A
Hellum
9740 Jerslev J

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen, senest restaureret ca. 1999. Den smukt beliggende kirke består af romansk kor og skib, sengotisk vesttårn og nymodens våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Dens retkantede, sokkelbrydende norddør er bevaret tilmuret, mens syddøren synes at være udvidet. Af oprindelige enkeltheder er i øvrigt kun bevaret den runde korbue med skråkantprofilerede kragbånd.

Tårnet

I sengotisk tid, efter 1500, tilføjedes mod vest af udflyttede kvadre og røde munkesten tårnet, som har gavle i nord og syd med rundbuede og tvilling-rundbuede højblændinger, som på nordsiden senere er helt udfyldt med murværk. Dets hvælvede underrum åbner sig ved et spidsbue mod skibet.

Klokkerne

Klokken, der hænger i en stabel ved korgavlen, er støbt 1856 af P. K. Meilstrup.

Våbenhuset

Det hvidtede våbenhus mod syd af små mursten med enkel blændingsgavl er vist fra begyndelsen af 1900-tallet.

Altertavlen

Altertavlen fra 1907 har et korsfæstelsesmaleri af F. R. Scavenius i rammeværk, malet af E. Bayer.

Alterbord og alterdug

Fra et romansk alterbord er en kvader med helgengrav indmuret i korets sydmur.

Alterstager

Barokstager 1603 med graverede våben og initialer for Peder Iversen (Baden) og Margrethe Breide.

Prædikestol

Enkel prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet.

Døbefont

Romansk granitfont med meget lille, glat kumme og tyndt skaft, der hviler på et stort fodstykke, vistnok en omvendt fontekumme. Den viser tilknytning til fonte i Himmerland.

Siddepladser

Kirken har 90 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1967 med 4 stemmer.

Epitafier

Lille, malet jernepitaf over Gertud Marie Quist, † 1801.

Ligsten

Gravsten over provst Peder Kieldsen Paludan, † 1758, og hustru Anna Alheds, født v. Ovenhausen.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007