D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tolstrup Kirke

Tolstrup Sogn - Tolstrup-Stenum Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Tolstrup Kirke

Adresse

Tolstrup Kirke
Vibsigvej 1
Tolstrup
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede, senest restaureret omkr. 1999. Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk våbenhus ved nordsiden og underdelen af et sikkert også gotisk tårn, hvorpå der 1937 er opført et nyt. De romanske dele er bygget af granitkvadre, der på sydsiden hviler på en sokkel, på koret med hulet skråkant, på skibet med profil, bestående af tre rundstave. Koret har oprindelig haft apsis, og murene er i vid udstrækning omsat, bl.a. 1862.

Døre og vinduer

Over norddøren sidder der et tympanon med indhugget kors, mens et tilsvarende med reliefkors fra den helt udslettede syddør står på kirkegården vest for tårnet. Indvendig har skibet munkesten på profileret sokkel; gavlens overdel med blændinger granit og kamtakker af en temmelig ny dato.

Tårnet

Det sengotiske tårn blev, vistnok omkring 1770, nedbrut til skibets højde, og kirken var kullet indtil 1937, da der på den gamle underdel rejstes et nyt tårn med glatte gavle i øst-vest. Underrummets hvælving genopførtes ligeledes.

Klokkerne

Den skriftløse klokke er fra sengotisk tid, omkring 1450-1500.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri fra slutningen af 1800-tallet, Gethsemane. Nogle løse sengotiske figurer fra et i øvrigt forsvundet alterskab er nu i Nationalmuseet.

Alterstager

De svære balusterformede malmstager af Jens Thommesen Dan (død ca 1585) og Mette Mortensdatter Vognsen, Hjermeslevgård.

Kalk og disk

Kalken er givet af Ove Skeel (død 1723) og Sophie Hedvig Rantzau.

Prædikestol

Prædikestolen er et ganske godt snedkerarbejde i renæssance fra 1612 med samtidig himmel.

Døbefont

Den enkle romanske granitfont på rund fod står vestligt i skibet.

Siddepladser

Kirken har 160 siddepladser.

Krusifikser

Et sengotisk krusifiks, hvis nederste evangelistfelt er fornyet 1639, istandsattes 1940 af Ejnar V. Jensen.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1972, restaureret 1982, har 5 stemmer.

Gravhvælving

Under koret er der en lukket gravhvælving for Hjermeslevgårds ejere.

Epitafier

Epitafier over forpagter Peder Thomsen Kiærulf, † 1717, og hustru, over Sognepræst Niels Ifversen, † 1726, og over Jens Jessen, † 1771.

Ligsten

I koret figursten over jomfru Anne Mortensdatter Vognsen, † 1578 samt over forpagter på Hjermeslevgård Christen Christensen Solholdt, † 1681.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007