D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Farre Kirkedistrikt

Give Pastorat - Brande-Grene Provsti - Ribe Stift - Give Kommune - Vejle Amt

Kirker i sognet

Farre Kirke Farre Kirke




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007