Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Kapernaums Kirke

Kapernaums Kirke - Kapernaums Sogn - Kapernaums Pastorat - Bispebjerg-Brønshøj Provsti - Københavns Stift - Københavns Kommune


Sognepræster og kirkebogsførere

1918-1947 M Th Nielsen (-)
1947-1968 V Windfeld (-)
1968-1982 Helge Bavnhøj (-)
1983-1994 Kaj Bollmann (1953-)
1994- Lise Steffensen (1952-)


Præstegård og andre embedsboliger

Se Kapernaums Præstegård


Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra residerende kapellani.
1981-1985 Karen Malene Thorborg (1945-)
1985-1994 I Steffensen (-)
1994-1997 Christina P Schwenke (-)
1997- Asser Lykke Skude (1969-)


Residerende kapellaner

1938-1945 Børge Enevold Andersen (1906-)
1968-1971 Vakant
1971-1974 P Svoldgaard Larsen (-)
1974-1978 Helmut H Friis (-)
1978-1981 Karen Malene Thorborg (1945-)


Kordegne

(1985) Lone Scharff Jensen (-)
(2000) Arne Klausen (-)


Kirketjenere

(1985) Sonja Wennervald (-)
(2000) Sonja Andersen (-)


Organister

(1985, 2000) Carsten Møller (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 15.7.2012 --