D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Trandum Kirkedistrikt

Sevel Pastorat - Aulum Provsti - Viborg Stift - Vinderup Kommune - Ringkjøbing Amt

Kirker i sognet

Trandum Kirke Trandum Kirke
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007