D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Åby Pastorat

Århus Vestre Provsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Åby Sogn

Historie

Åby Sogn var indtil ca 1641 hovedsogn for Hasle Sogn. Fra ca 1641 blev det et 4-sogns pastorat ved annektering af henholdsvis Skejby og Lisbjerg Sogne.
Åby og Hasle Sogne var først henlagt til lektoratet i Århus og blev vistnok i reglen besørgede af lektorerne selv; af sådanne lektorer kendes:
1553-1601 Laurits Jacobsen Oldrup (-1601)
1602- Hans Pedersen Horsens (1545-1617)
Året 1618 blev corcetoratet i Århus oprettet, hvortil Aaby og for en kort tid Hasle henlagdes.
1618-1620 Christen Pedersten Tistad (-)
1620-1629 Søren Andersen Mors el. Schytte (1585-1652)
1629-1630 Lars Nielsen Fog (-)
1630-1630 Søren Pedersen Sommer (-)
1630-1630 Niels Andersen Holm (Vadomius) (-)
1630-1635 Vakant
1635-1641 Christian Melchiorsen Borchgreving (vinch) (-)
1641-1648 Niels Nielsen Krog (-)
1648-1661 Anders Nielsen Regel (1615-1661)
1661-1679 Hans el. Johan Jørgensen Rhodius (1625-1679)
1679-1685 Lars Larsen Aarhuus (-1692)
1685-1692 Jens Nielsen Mundelstrup (1657-1701)
1692-1701 Jørgen Hansen Rhodius (1663-1731)
1701-1717 Bagge Jørgensen Junghans (-1717)
1717-1729 Jens Jensen Mundelstrup (-)
1729-1740 Hans Hansen Hammer (-)
Derefter ved Reservation af 29-04-1740 lagt til capellaniet ved Frue Kirke, Aarhus; siden ved Reservation af 24-11-1764 til Sognepræste-embedet samme sted; senest 03-12-1845 igen forenet med det residerende capellani ved Frue Kirke.

Oplysning om præsterækken

Oplysning om præsterækken fås i Poulsons Katalogus over præster i Aarhus Stift 19, Pastor A. Kønigs samlinger til Ribe og Aarhus Stifter samt til Kjøbenhavns 2/488, Ministeriets serier i 3 afdelinger III.

Præstegården

C A Thyregods Vej 49, 8230 Åbyhøj
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007