D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bering Valgmenighed

Århus Søndre Provsti - Århus Stift

Kirker i valgmenigheden

Skt Peders Kirke / Bering Valgmenighedskirke Skt Peders Kirke / Bering Valgmenighedskirke

Præstegården

Bering Præstegård, 8361 Hasselager

Tidligere tilhørsforhold

Ning Herred - Århus Amt - Århus Stift
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007