D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gjøl Kirke

Gjøl Sogn - Gjøl Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Åbybro Kommune - Nordjyllands Amt

Gjøl Kirke

Adresse

Gjøl Kirke
Kirkestien 9
Gjøl
9440 Åbybro

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1150. Den anselige kirke, der ses vidt om, især fra Limfjorden, består af romansk skib og kor, sengotisk tårn, vesttårn, sakristi på korets nordside og våbenhus mod syd. Den romanske del består af et usædvanligt langt skib, bygget i to tempi, samt koret, begge opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Alle murene er senere omsatte.

Døre og vinduer

Den firkantede syddør har dekorative indfatningssten med fremstillinger af Syndefaldet; stenhuggeren ved sit arbejde; Maria med Jesusbarnet; engel; korslam; bisp.
Billedstenen med stenhuggeren kan måske opfattes som et ”portræt” af stenmesteren. På portalen findes ligeledes en sten med stenmesterens navn Mester Goti (Mackeprang. JG. 211-17). Norddøren, der nu er tilmuret, har haft en lignende udsmykning, således er en dæksten med to løver adskilt af et kors, indmuret andetsteds i nordmuren.

Billedkvadrer

I korets sydmur billedkvader, der viser hovedet af lammet med korsglorie.

Tårnet

I senmiddelalderen opførtes tårnet af munkesten, det står nu med gavle mod øst og vest. Det hvælvede tårnrum har spidsbue ind til skibet, men er adskilt fra dette ved en trævæg. Lille trappehus på tårnets vestmur. Klokken er ophængt i spidsbuet glamhul på vestmuren. årstal og bogstaver i jern med Christen Bruuns og Cecilie Kjellerups navnetræk på tårnets sydmur hentyder til en gennemgribende istandsættelse 1873. Tårnet er nu hvidkalket.

Klokker

Klokke fra 1833 støbt af I. C. og H. Gamst, bekostet af Carl Joh. Bruun, Birkumgård, og hustru.

Sakristi

Sengotisk overhvælvet sakristi af tegl.

Hvælvinger

I sengotisk tid indbyggedes hvælvinger i skib og kor.

Våbenhus

Våbenhus fra 1873 opført af små gule sten og er nu hvidkalket.

Tagkonstruktion

Hele kirken er blytækt.

Restaureringer

Kirken gennemgik 1942 en omfattende restaurering (arkitekt Arno Lind Madsen), hvorved blandt andet kirkens gulv blev sænket til den oprindelige højde.

Kalkmalerier

I 1530’erne udsmykkedes korhvælvingen med kalkmalerier, der 1907 restaureredes af Eigil Rothe Kristi stamtræ (”Jesse Rod”), kobberslangen, Jakobsstigen, Abraham drager til Moria bjerg, Abraham ofrer Isak.

Altertavlen

Altertavlen er en trefløjet altertavle fra omkring 1520. Den er rigt udskåret og sengotisk med en fremstilling af kongernes tilbedelse i midtfeltet, mens sidefløjene rummer scener fra Jesu barndom. Arbejdet synes påvirket af Hans Brüggemann. Senere blev tavlen restaureret på bekostning af N. L. Bjerregaard til Birkumgård (død 1722), hvorved sidevinger og topstykker tilføjedes. 1936 restaureredes tavlen atter (Peter Kr. Andersen).

Alterbord

Alterbord af granit med relikviegemme, relikviet er nu i Nationalmuseet.

Alterbordspanel

Alterbordsspanelet er i renæssance fra omkring 1600.

Kalk og disk

Kalk fra 1635.

Døbefonten

Ejendommelig firkløverformet, romansk font af granit, muligvis udført af mester Goti.

Prædikestolen

Prædikestol og lydhimmel i renæssance fra omkring 1600 med malerier i felterne af evangelisterne. Stolen restaureret 1942 (indskrift).

Stolestader

Stolestader fra 1942.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Skibe

Kirkeskib med årstal 1767.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1975 med 10 stemmer.

Epitafier

På skibets nordmur epitafium over præsterne Niels Pedersen Bjerregaard (død 1656), Laurids Pouelsen Aalborg (død 1689) og deres hustru; stenplade med ramme af træ. På vestmuren epitafium med rigt udskåret, forgyldt ramme, der omgiver et opstandelsesmaleri på træ, opsat og malet 1698 af Eva Marie Jepsen, salig Joh. Hasses.

Ligsten

I kirkegulvet ligsten over 1) forvalter på Selsøgård Peder Nielsen Bjerregaard (død 1697); 2) Joh. Hasse, 3) Niels Pedersen Bjerregaard, 4) Laurids Pouelsen Aalborg, 5) borger i Aalborg Jens Kjeldsen. I våbenhuset ligsten over Gregers Christensen (død 1657).

Mindetavler

Mindetavle af marmor over justitsråd Esben Bruun til Birkumgård (død 1829) og hustru Kasse Marie, født Zeuthen (død 1843).

Gravrammer

I tårnrummet er opstillet en del gravrammer af træ med indskrift fra 1600-tallet, der blev fremdraget ved restaureringen 1942.

Kirketjenere

(1999) Gunnar Østergaard (-)

Kirkesangere og kirkebogsførere

(1999) Niels Jørgen Larsen (-)

Organister

(1999) Inger Højer Pedersen (-)

Ligkapellet

Ligkapel på kirkegården fra 1942.

Gravere

(1999) Gunnar Østergaard (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007