D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Horsens Kirke

Horsens Sogn - Horsens-Hammer Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Horsens Kirke

Adresse

Horsens Kirke
Horsens Kirkevej 30
Langholt
9310 Vodskov

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede og senest restaureret 1998-1999.Uden afgørende at hæve sig over hovedmassen af Vendsyssels kirker er Horsens kirke en god repræsentant for de oprindelige ganske beskedne romanske granitkvaderkierker, der ved senere udvidelser og tilføjelser er blevet ganske anselige bygninger. Kernen i den blytækte kirke er det romanske kor og det ligeledes romanske østparti, ca. de to tredjedele af skibet. Dette parti er opført af veltilhugne granitkvadre på en skråkantsokkel. Ud over en rundbuet, monolit vinduesoverligger, der senere er indsat i sydkapellets sokkel, er der ikke bevaret enkeltheder fra den oprindelige udformning. Skibet har bjælkeloft, men i sengotisk tid, blev der i koret indbygget et krydshvælv, og dets sidemure blev gjort højere, således at det fik sin tagryg i umiddelbar forlængelse af skibets. Skibet blev forlænget mod vest, og vest for denne forlængelse opførtes et ret snævert tårn med glatte gavle i øst-vest. Ret ubestemmelig, men sikkert senmiddelalderlig eller i hvert fald fra 1500-tallets første halvdel er en tilbygning på skibets sydside, opført af genanvendte kvadre og munkesten. Den er sandsynligvis fra første færd bygget som gravkapel, men senere er rummet sat i forbindelse med den øvrige kirke ved en bred affladet rundbue. Sydgavlen på kapellet er ommuret i 1700-tallet og har i jernankre initialerne S V G H, der må hentyde til Schack Vittinghof Greve Holck. Tårnets overdel er skalmuret, og på dets sydside står årstallet 1768, på vestsiden 1807 og initialerne P L K Z for Poul Lanng og Karen Johanne Zeuthen, som K J Z L for Karen Johanne Zeuthen Lanng.

Klokkerne

Klokken er støbt 1615 af Herman Meyer, oprindelig bestemt for øster Hassing Kirke.

Våbenhuset

Våbenhuset ved skibets nordside er vistnok fra slutningen af 1800-tallet.

Altertavlen

Altertavlen er i renæssance med koblede joniske søjler og vinger, der står på alterbordet. Storfeltet fyldes af et maleri fra 1905, Kristus i Emaus, kopieret efter Knud Larsens altertavle i Markuskirken på Frederiksberg.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er dækket af panelværk fra 1935.

Kalk og disk

Kalken er givet 1572 af sognepræsten Christen Mørch.

Prædikestolen

Prædikestolen er fra 1609 af den i egnen almindelisge karnaptype. Det ene af dens sidepaneler er anbragt på væggen bag stolen, det andet sidder på skibets sydvæg.

Døbefont

Den romanske granitfont er ganske enkel med glat kumme på en fod formet som et trapezkapitæl.

Dåbsfad

Fadet er nederlandsk fra midten af 1600-tallet, givet til kirken 1663 af Christen Ibsen Lyngdrup for retten til at blive begravet i kirken.

Stolestader

Stoleværket er fornyet 1933-34 med rigelig anvendelse af ældre materiale fra 1600-tallet.
På den tidligere herskabsstol ved skibets vestvæg er orglet nu anbragt.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Krusifikser

Et lille, sengotisk krusifiks, muligvis fra en altertavle, hænger i kapellet.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen & Søn orgel fra 1987 med 13 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Erik Olesen (-)

Kirkesangere

(1999) Marianne Carlsen (-)

Organister

(1999) Karen Steengaard (-)

Kirkegård

På kirkegården er bl.a. begravet landmanden M. Ahlmann, † 1902.

Gravere

(1999) Erik Olesen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007