D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lindholm Kirke

Lindholm Sogn - Lindholm Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Lindholm Kirke

Adresse

Lindholm Kirke
Thistedvej 111
9400 Nørre Sundby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken

Kirkebygningen

Den vestre del af Nørresundby betjenes kirkeligt af Lindholm Kirke, der er bygget 1933-34 (indviet 23. september 1934) for midler, der for en dels vedkommende var tilvejebragt fra privat side, blandt andet ved tilskud fra Dansk Andels Cementfabrik. Det er en rød murstensbygning, tegnet af arkitekterne Posselt og Simonsen, Randers, med forbilleder i sengotiske landsbykirker, især fra øerne. Den består af kor, skib og tårn, alt med takkede blændingsgavle. Det indre har fire fag krydshvælv, og under bygningen er der en krypt, der benyttes som menighedslokale.

Klokkerne

Klokkerne er støbt i de Smithske Støberier i Ålborg.

Altertavlen

Alterbilledet, Opstandelsen, er udført af Axel Hou 1935 og indsat i en rigt udskåren egetræsramme, skænket af kirkens første værge, mølleejer Christensen og hustru.

Alterstager

Et par stager i barokform er givet af entreprenør Holger Cordes og hustru 1934.

Døbefont

Fonten er af granit og er skænket af direktør Rygaard og hustru.

Dåbsfad

Dåbsfadet er af hamret sølv og skænket af direktør Rygaard og hustru.

Dåbskande

Dåbskanden er af hamret sølv og skænket af direktør Rygaard og hustru.

Siddepladser

Kirken har 265 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1984 med 26 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Bente Hansen (-)

Kirketjenere i kirkecenter Løvvangen

(1999) Niels Chr Nielsen (-)

Organister

(1999) Orla Olesen (-)

Gravere

(1999) Bent Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007