D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Døstrup-Mjolden Pastorat

Tørninglen Provsti - Ribe Stift - Skærbæk Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Døstrup Sogn
Mjolden Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Indtil den i 1865 afdøde præst, havde alle præster i dette kald lige siden Reformationen været beslægtede.
1537-1578 Knud Jensen (1505-1586)
1578-1603 Jens Knudsen (1554-1602)
1603-1641 Mikkel Andersen (1572-1641)
1641-1667 Jens Mikkelsen (Engelbrechtsen) (1605-1667)
1668-1685 Gregers Hansen Stauning (1639-1685)
1685-1722 Nissenius Pedersen Wedel (1660-1737)
1722-1754 Søren Nisseniussen (Nissen) Wedel (1694-1754)
1754-1791 Johan Peder Nicolaisen Brorson (1726-1791)
1791-1821 Michael Koch (1759-1821)
1821-1865 Gabriel Koch (1792-1865)

Præstegården

Bygaden 37, Døstrup, 6780 Skærbæk
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007