D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Højrup Pastorat

Tørninglen Provsti - Ribe Stift - Gram Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Højrup Sogn

Historie

Højrup Sogn var indtil 1630 hovedsogn for Spandet Sogn.

Præstegården

Grønvang 11, Arnum, 6510 Gram
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007