D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hjardemål Klit Kirkedistrikt

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Hjardemål Klit Kirke Hjardemål Klit Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertallet indregnet i tallet for Hjardemål Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - samme som Hjardemål Sogn.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 - samme som Hjardemål Sogn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007