D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Øsløs Sogn
Vesløs Sogn
Arup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på centralsygehus i Thisted, alderdoms- og sygehjem i Vesløs.
1917-1941 P Hansen (-)
1941-1967 Aksel Chr Hansen (-)
1968-1989 B Bøg Graversen Pedersen (-)
1989- Lillian Kristensen (1957-)

Præstegården

Kragholmvej 8, 7742 Vesløs
Præstegården er opført i 1958, har 9 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på ca. 0,5 tdl.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 17 ha., heraf noget skov og noget mose.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007