D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Hunstrup Sogn
Østerild Sogn
Hjardemål Sogn
Hjardemål Klit Kirkedistrikt

Historie

Hunstrup Sogn har hele tiden haft Østerild Sogn til annekssogn og først fra 20. november 1822 blev Hjardemål Sogn annekteret til Hunstrup Sogn. Hjardemål Sogn må atter være blevet adskilt herfra, for igen i 1986 at blive lagt hertil.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på ældrecenter i Østerild og der er to legater, som sognepræsten er født formand for.
Embedet blev i 1986 oprettet som embede i et tre-sognspastorat.
1986-1992 Irene Engelstad (-)
1992- Kent Bøgvad Rasmussen (1954-)

Præstegården

Hunstrupvej 21, 7700 Thisted
Præstegården blev opført 1855, har 8 værelser og opvarmes med ?.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god, parklignende have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 25,8 ha, heraf ca. 13 ha. god eng, der er bortforpagtet.

Sognepræster og kirkebogsførere Hunstrup-Østerild

1945-1984 G Langkjer (-)
1985-1986 Inge Palsberg Nielsen (-)
Embedet nedlagt 1986 i sin daværende form.

Sognepræster og kirkebogsførere Hjardemål

1959-1962 Kaj P Munch (-)
1964-1985 Jens E Meng Sørensen (-)
Embedet nedlagt 1986 i sin daværende form.

Kapellaner pro loco

Til embedet hørte forpligtelse i såvel Hundstrup, som Østerild og Hjardemål Sogne.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007