D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sennels Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Sennels Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på et plejehjem.
1923-1939 v Mølgaard Andersen (-)
1940-1960 L F Lautrup (-)
1960-1996 A J Hindsholm (-)
1997- Leif Norman Hass (1950-)

Præstegården

Gadekæret 6, Sennels, 7700 Thisted
Præstegården er opført 1843, har 9 værelser og opvarmes med naturgas + brændeovn.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,6 ha.

Jordtilliggende

til præstegården hører et jordtilliggende på 26,2 ha., heraf er 8,2 ha. skov.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i en sidelænge til præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007