D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hillerslev-Kåstrup Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Hillerslev Sogn
Kåstrup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1877-1899 J d Fr Bøggild (-)
1899-1932 H Hilden Pedersen (-)
1933-1973 Viggo Berg (-)
1974- Johan Holm Thastum (1941-)

Præstegården

Skovstedvej 4, Hillerslev, 7741 Frøstrup
Præstegården er opført 1886, senest restaureret 1975, har 9 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en udmærket have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 6 ha.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007