D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vester Vandet-Øster Vandet-Skinnerup Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Vester Vandet Sogn
Øster Vandet Sogn
Skinnerup Sogn

Historie

Klitmøller overført til Hansted Sogn, Hanherred Provsti 1. december 1981.
Skinnerup Sogn er overført Vester Vandet-Øster Vandet Pastorat juni 1984.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse at at bistå betjeningen af Thisted Sygehus.
1946-1962 J P A Christensen (-)
1962-1984 K Lyksholm (-)
1984-1994 T Hegner (-)
1994- Maibrit Nygaard (1946-)

Præstegården

Kirkedal 5, Vester Vandet, 7700 Thisted
Præstegården er opført 1962, har 6 værelser og opvarmes med naturgas.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 500 m².

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 11 ha.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Sognepræster Skinnerup

1949-1966 A J A Sjælander (-)
1967-1980 A M K Sølvsteen (-)
1980-1984 John Simonsen (-)


Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007