D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hundslund Frimenighed

Thisted Provsti - Aalborg Stift

Frimenighedspræster

1928-1935 G C Petersen-Bønding (-)
1935-1939 vakant
1939-1957 E Bjerre (-)
1957-1960 vakant
1960-1979 F T Hansen (-)
- Sven Thorgaard (1941-)

Præstegården

Ståbyvej 14, 5672 Broby
Præstegården er opført 1925, har 4 værelser.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007