D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Nørhå-Sønderhå-Hørsted Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Nørhå Sogn
Sønderhå Sogn
Hørsted Sogn

Historie

Nørhå Kirke er viet til St. Thøger.
Snedsted Sogn fik fra 3. juni 1825 Nørhå Sogn til annekssogn. I 1970 blev Sønderhå-Hørsted ogne lagt til Nørhå Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere fælles

1970-1976 Johan O Teglbjærg (-)
1976- Hans Oluf Madsen (1938-)
(2003) Torben Bech Hansen (-)

Præstegården

Morten Nielsens Vej 9, 7752 Snedsted
Præstegården er opført 1928, har 6 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på ca. 12 ha.

Forpagterboligen

Forpagterboliger er beliggende ved præstegården og i Sønderhå.

Sognepræster Nørhå

1957-1963 H A Wagner (-)
1963-1970 Johan O Teglbjærg (-)
Embedet herefter nedlagt.

Sognepræster Sønderhå-Hørsted

1942-1948 D V Christensen (-)
1948-1967 S P Nabe-Nielsen (-)
1967-1970 vakant
Embedet herefter nedlagt.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007