D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hunstrup Kirke

Hunstrup Sogn - Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Hunstrup Kirke

Adresse

Hunstrup Kirke
Bromøllevej 36
Hunstrup
7700 Thisted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Hjemmeside

www.folkekirken.dk/stifter/AALBORG/Thisted/Hundborg/index.htm

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1160 og senest restaureret 1978. Syd for et vidtstrakt engdrag, der deler Sognet, et stykke oppe på den nordlige skrænt af en stor bakkeknude i nærheden af pladsen for den nu helt nedrevne hovedgård Kølbygård ligger Hunstrup Kirke, der består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn og våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. De kamløse gavle, hvoraf den østre er nybygget, den vestre skalmuret 1928, har hver tre smalle, spidsbuede højblændinger. Om en ældre skalmuring vidner jerninitialer for Fr. Berregaard og årstallet 1794.

Døre og vinduer

Den retvinklede syddør er endnu i brug, mens norddøren kun ses som indvendig niche. Ingen oprindelige vinduer er bevaret på plads. To halve overliggere er indmuret i tårnet, og en monolitoverligger, der indtil 1928 fandtes på Kølbygård, er anbragt over det vestligste sydvindue, mens seks andre overliggere findes i Thisted Museum.

Billedkvadrer mm

I murene ses en del stenhuggerfelter.

Tårnet

Det sengotiske tårn fra omkring 1500 har forneden genanvendt kvadermateriale, men er i øvrigt af munkesten.

Klokkerne

Klokke 1442 af Petrus deRandrusia.

Våbenhuset

Våbenhuset, der er fra samme tid som tårnet, har dør og tagværk fra 1928, da hele bygningen gennemgik en hovedistandsættelse (arkitekt Hother Paludan).

Kirken indvendig

I det indre, som har bjælkelofter, står korbuen, som helt omsattes 1928, med skråkantsokkel og profilerede kragsten.
Tårnets underrum, der nu benyttes som ligkapel, har rund, mangefalset bue mod skibet, nu spærret med lukkemur, og ottedelt, kuppeagtige krydshvælv. Adgangen til de øvre stokværk er over skibets loft.

Altertavlen

Altertavlen er en lutheransk fløjtavle fra omkring 1600 med tilføjelser og malerier fra begyndelsen af 1700-tallet.
Malerierne, Korsfæstelsen i pietistisk udformning, bl.a. med Sognepræst Christen øland, Moses og Aron samt Kristus som Verdens lys, er sikkert af J. J. Thrane. Den er istandsat 1919 (Niels Termansen).

Alterbord og alterdug

Det romanske alterbord er sat af granitkvadre som en firkantet pille på skråkantsokkel med skråkantprofileret monolitplade, der har helgengrav, hvor relikvierne er bevaret.

Alterstager

Stager fra 1597 med våben og initialer for Maren og Helvig Krabbe samt Susanne Lykke.

Prædikestol

Prædikestol i barok fra 1692, nøje svarender 170 siddepladser. til den i Vester Vandet.

Døbefont

Romansk granitfont af Thybo-type.

Dåbsfad

Sydtysk fad fra omkring 1575 med lyreformede blomster i roset.

Siddepladser

Kirken har 170 siddepladser.

Krusifikser

Sengotisk korbuekrusifiks omkring 1500 med stærkt bøjede arme fra omkring 1700.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1978 med 4 stemmer + anhangspedal.

Epitafier

Epitafie over sognepræst Broder Brorson, † 1755, sort fyrretræstavle med lang og vidtløftig gravskrift.

Ligsten

Romansk gravsten af granit med konturristet processionskors over trekantet Golgatha-høj, nu i våbenhusets østmur.

Andet

I kirken var tidliger en lukket begravelse for bl.a. jomfru Helvig Krabbe til Kølbygård.

Kirketjenere

(1999) Jørgen Kloster (-)

Kirkesangere

(1999) Jette Kanstrup Kjær (-)

Organister

(1999) vakant

Gravere

(1999) Jørgen Kloster (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007