D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ballum-Sønder Skast-Randerup-Hjerpsted Pastorat

Tønder Provsti - Ribe Stift - Bredebro Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Ballum Sogn
Sønder Skast Sogn
Randerup Sogn
Hjerpsted Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1553-1566 Troels Jacobsen (-1566)
1566-1595 Tyge Bentzon (-1595)
1595-1627 Iver Jensen (-1627)
1627-1630 Ole ... (-1630)
1630-1646 Laurits Sørensen (-1646)
1646-1649 Steen Christiansen (-1649)
1649-1685 Broder Pedersen (1620-1685)
1685-1704 Broder Brodersen (Brorson) (1662-1704)
1704-1721 Ole Jonasen Holbeck (-1721)
1721-1729 Hans Adolph Brodersen Brorson (-)
1729-1763 Jens Jacobsen Hygom (1690-1763)
1763-1797 Caspar Hansen (1733-1797)
1798-1810 Johannes Kiøbke (1765-1833)
1810-1835 Gabriel Koch (-)
1835-1850 Jørgen Ploug Sparrevohn (-)
1850-1857 Hans Ludvig Ammentorp (1811-1857)
1857- Joachim Vilhelm Krøyer (-)
(2004) Per Bach (-)

Ballum Præstegård

Ballum Præstegård Vesterende 31 A, Ballum, 6261 Bredebro
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007