D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hvidbjerg-Lyngs Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Thyholm Kommune - Ringkjøbing Amt

Sogne i pastoratet

Hvidbjerg Sogn
Lyngs Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på sygehus og plejehjem.
1932-1936 H C J H Leibølle (-)
1936-1970 E H Hermansen (-)
1970-1992 G N Mundbjerg (-)
1992- Lars Grønbæk Sandfeld (1950-)

Præstegården

Sembvej 3, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Præstegården er opført 1857, gennemgribende renovation i 1993, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en normal have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 12,4 ha.

Sognepræster

Embedet blev 1981 oprettet = omdannet fra residerende kapellani.
1981-1992 Jørgen Mose Laursen (-)
1992- Alex Dahl Nielsen (-)

Residerende kapellaner

Embedet blev oprettet 1979. Den residerende kapellan er tillige sognepræst og kirkebogsfører i Jegindø.
1980-1981 Jørgen Mose Laursen (-)
Embedet omdannet 1981 til sognepræste-embede.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007