D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skive Pastorat

Skive-Fjends Provsti - Viborg Stift - Skive Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Skive Sogn

Præstegården

Reberbanen 19, 7800 Skive

Sognepræster og kirkebogsførere Skive Resen

Wiberg 1035

Residerende kapellaner

Embedet blev med virkning fra 2. marts 1742 omdannet fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Skive og Resen Sogne.
Wiberg 1036
Embedet blev med virkning fra 2. marts 1742 omdannet til residerende kapellani.

Ordinerede kateketer

Til embedet hørte forpligtelse i Skive.
Wiberg 1037
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007