D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Saksild-Nølev Pastorat

Skanderborg Provsti - Århus Stift - Odder Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Saksild Sogn
Nølev Sogn

Præstegården

Strandvejen 3, Saksild, 8300 Odder




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007