D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sejling-Sinding Pastorat

Silkeborg-Ry Provsti - Århus Stift - Silkeborg Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Sejling Sogn
Sinding Sogn

Historie

Sejling Sogn var fra 1558 hovedsogn for Sinding Sogn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007