Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Slaglille Kirke

Slaglille Sogn - Ringsted-Sorø Provsti - Roskilde Stift - Sorø Kommune - Vestsjællands Amt


Slaglille Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkerummet (KMJ)

Kirkebygningen

Kirken er bygget i 12. århundrede og nyrestaureret (2000).
Kun ved få af vore romanske kirker kender vi bygherrens navn, men om Slaglille Kirke, ved vi, at den er bygget af Trued Litle, der vistnok var af den berømmelige Hvide-æt, og han er tilmed afbildet på et kalkmaleri i kirken. Den ret velbevarede bygning består af romansk apsis, kor og skib med sengotisk vesttårn og ligeledes sengotisk, men stærkt ombygget våbenhus udfor syddøren. Den romanske bygning er opført af rå og kløvet kamp, iblandet kridtsten samt på hjørnerne og på apsiden en betydelig mængde frådsten. Apsis er udvendig af lisener med lave listekapitæler opdelt i syv blændingsfelter, der foroven afsluttes af dobbelte rundbuer, og over kapitælerne og buekonsollerne er der halvrunde, fremspringende knopper ligesom på Sønder Jernløse Kirkes apsis. I østsiden har apsis et tilmuret rundbuevindue, og indvendig har den bevaret, men noget ommuret, mens kun svage spor af norddøren ses. Over syddøren er er en niche, som har været delt af en søjle, hvorfra kun basen er bevaret, og over nichen sidder der et forvitret kridstensrelief af evangelisten Johannes' martyrium.


Vinduer og døre

Af vinduerne, der alle er tilmuret, er der bevaret et i korets nordside, tre i skibets nordside og to i dets sydside. Indvendig står den slanke korbue med hulkantprofilerede kragbånd af kridtsten. I anden halvdel af 1300-tallet er der i kor og skib indsat krydshvælv med dværgsøjler i hjørnerne af skibets hvælv. I 1400-tallet rejstes vesttårnet af munkesten med anvendelse af gammelt kampestens- og kridtstensmateriale. Dets underrum har en oprindelig planlagt, men vistnok først lidt senere bygget krydshvælving, og rummet åbner sig mod skibet ved en spids tårnbue. Foroven er tårnet helt ommuret 1865-66 ligesom våbenhuset, der i sit murværk rummer en middelalderlig kerne.


Kalkmaleri (KMJ)

Kalkmalerier

Henved år 1200 er kirkens østparti blevet dekoreret med kalkmalerier, der stilistisk ligner dem i Fjenneslev nær, omend en nærmere bestemmelse vanskeliggøres af den hårde restaurering, de 1893 fik af J Magnus-Petersen. I apsis er der en tronende Kristus omgivet af evangelistsymbolerne, Maria og Johannes samt ærkeenglen Gabriel og Mikael. I korbuens top ses et lykkehjul flankeret af ærkebisper. På triumfvæggen ses mod syd det nederste af en enkelt klædt mandsskikkelse, der frembærer en kirkemodel, utvivlsomt Trued Litle selv, og mod nord en fyrsteligt klædt mand - Valdemar den Store eller Knud Lavard. På korets nordvæg er der to ubestemmelige stående figurer.


Altertavlen (KMJ)

Alteret

Det antagelig senmiddelalderlige alterbord, der dækkes af ny bræddeklædning, bærer altertavlen.


Altertavlen

Altertavlen er et maleri fra 1866 af Constantin Hansen - den opstandne Kristus - i rammeværk, tegnet af Chr Hansen.


Altersølvet

Kalken er fra 1808 og stagerne fra midten af 1600-tallet.


Døbefont (KMJ)

Døbefonten

Døbefonten, der er fremstillet i sandsten er fra året 1844.


Dåbsfadet

Dåbsfadet er et sydtysk fad fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen og våben og initialer for Herluf Daa til Snedinge og Hilleborg Skinkel samt årstallet 1611.


Prædikestol (KMJ)

Prædikestolen

Prædikestolen er et ganske smukt arbejde i højrenæssance fra 1590 med korintiske hjørnesøjler og samtidig himmel. I felterne er der evangelistmalerier, udført 1894 af Magnus-Petersen.


Krusifiks (KMJ)

Krusifiks

Et sengotisk korbuekrusifiks findes i "Saxos celle" i Sorø.


Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.


Orgel (KMJ)

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1960 med 6 stemmer.


Klokker

Af klokkerne er den ene fra 1439 af mester Herman og den anden fra 1840 af I C & H Gamst.


Gravsten i korgulv (KMJ)

Gravminder i kirken

Der er i kirken ophængt en kisteplade over rektor Johannes Schrøder, † 1774 samt seks gravsten: 1) Jep Jensen Raer, † 1627 og hustru. 2) Amtsskriver Matthias Thim, † 1679. 3) Provst Christian Laurenberg, † 1695. 4) Forpagter Johannes Lange, † 1708. 5) Sognepræst Søfren Mathiesøn Munch, † 1704. 6) Provst Morten Lipper, † 1731.


Kirkeskib (KMJ)

Kirkeskib

I kirken hænger et smukt kirkeskib.


Tårnur (KMJ)

Tårnur

På tårnets sydside er et ur, der senest er for nylig er hovedistandsat.


Pengeblok (KMJ)

Pengeblok

I kirken er denne smukke pengeblok.


Kirkegården

Se Slaglille Kirkegård


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.


Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --