D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Mortens Pastorat

Randers-Hadsten Provsti - Århus Stift - Randers Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Skt Mortens Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

(wiberg 902)

Præstegården

Søren Møllersgade 1, 8900 Randers

Første residerende kapellaner

Embedet blev oprettet med virkning fra 2. marts 1742 - omdannet fra øverste kapellani.
(wiberg 903)

Anden residerende kapellaner

Embedet blev oprettet med virkning fra 2. marts 1742 - omdannet fra nederste kapellani.
(wiberg 904)
Embedet blev omdannet 1813 til enekapellani.

Enekapellaner

Embedet blev oprettet 1813 - omdannet fra nederste kapellani.
(wiberg 904)

Hospitalspræster

Embedet blev oprettet 1809 og varetages af anden residerende kapellaner ved St. Mortens Kirke, Randers.
(wiberg 904)

Øverste kapellaner

Embedet blev oprettet med virkning fra 24. maj 1698 - omdannet fra sognekapellani.
Med virkning fra 11. august 1722 var den øverste kapellan tillige compastores til Gimming og Lem Sogne.
(wiberg 903)
Embedet blev med virkning fra 2. marts 1742 omdannet til første residerende kapellani.

Nederste kapellaner

Til embedet hørte forpligtelse som compastores til Gimming og Lem Sogne.
(wiberg 904)
Embedet blev omdannet fra 2. marts 1742 til anden residerende kapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i St. Mortens Kirke, Randers.
(wiberg 903)
Embedet omdannet med virkning fra 24. maj 1698 til øverste kapellaner.

Præster til Randers Hospital

(wiberg 905)

Sognepræster til Gråbrødre el. Frue Kirke, Randers (slotssognet)

(wiberg 900)
1798-1810 Johannes Kiøbke (1765-1833)
1810-1835 Gabriel Koch (-)
1835-1850 Jørgen Ploug Sparrevohn (-)
1850-1857 Hans Ludvig Ammentorp (1811-1857)
1857- Joachim Vilhelm Krøyer (-)

Sognekapellaner til Gråbrødre el. Frue Kirke, Randers (Slotssognet)

(wiberg 901)

Ordinerede kateketer i Randers

(wiberg 906)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007