D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Thorning Pastorat

Ikast Provsti - Viborg Stift - Kjellerup Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Thorning Sogn
Grathe Kirkedistrikt

Præstegården

Blichersvej 32, Thorning, 8620 Kjellerup
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007