D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Borbjerg Pastorat

Holstebro Provsti - Viborg Stift - Holstebro Kommune - Ringkjøbing Amt

Sogne i pastoratet

Borbjerg Sogn
Hogager Kirkedistrikt

Præstegården

Naltoftevej 3, Borbjerg, 7500 Holstebro

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Borbjerg og Ryde Sogne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007