D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Holstebro Pastorat

Holstebro Provsti - Viborg Stift - Holstebro Kommune - Ringkjøbing Amt

Sogne i pastoratet

Holstebro Sogn

Præstegården

Kirkestræde 9, 7500 Holstebro

Residerende kapellaner

Embedet blev med virkning fra 9. maj 1749 omdannet fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Holstebro og Måbjerg Sogne.
Embedet blev med virkning fra 9. maj 1749 omdannet til residerende kapellani.

Ordinerede kateketer

Til embedet hørte forpligtelse i Holstebro Sogn og tillige som sognepræst i Måbjerg Sogn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007