D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bindslev Kirke

Bindslev Sogn - Bindslev Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Bindslev Kirke

Adresse

Bindslev Kirke
Kirkevej 10 A
9881 Bindslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Bindslev Kirke er stor og anselig efter egnens forhold, men uden tårn eller indre skønhed.

Kirkebygningen

Bindslev Kirke - udvendig Kirken er opført ca 1250. Den anselige, hvidkalkede og teglhængte kirke består af romansk skib og kor mod øst, våbenhus mod nord og tårn fra 1941-42 ved skibets vestende. Den oprindelige kirke er en senromansk teglstensbygning fra begyndelsen af 1200-tallet, hvis ældste dele er koret og den østlige del af skibet. Muren i de ældre partier hviler på kvadersokkel med skråkant og er i øvrigt opført af munkesten med enkelte granitkvadre, navnlig i korets flade østvæg. Oprindelige enkeltheder er bedst bevaret på skibets og korets nordmure, med hjørnelisener, der bærer buefriser over savsnitbånd; her er også bevaret enkelte spor af nu tilmurede, højtsiddende rundbuede vinduer. Norddøren med tympanonfelt er indvendig velbevaret, syddøren er tilmuret. Senere i middelalderen er kirken forlænget mod vest, og de tykke mure, som indvendig har ansats til aldrig fuldførte hvælv, har nok været bestemt til at bære det tårn, der først i nyeste tid er bygget.

Kirkerestaureringer

Bindslev Kirke - tilmuret vindue Kirken er 1941-42 blevet istandsat ved arkitekt Jens Jakobsen (for midler testamenterede af søstrene Maren og Inger Marie Jensen); der opførtes nyt tårn, våbenhuset skalmuredes, prædikestolen flyttedes til skibets søndre hjørne, det gamle bjælkeloft i skib og kor blev fremdraget, og der anskaffedes nyt stoleværk.

Klokkerne

I tårnet er ophængt en indskriftløs klokke fra tidligere middelalder.

Kirken indvendig

Bindslev Kirke - kirkerummet I det indre, hvor den romanske korbue indrammes af savsnit, har skib og kor fladt bjælkeloft.

Kalkmalerier

Bindslev Kirke - kalkmaleri Nord for korbuen, på væggen mod kirken, fandtes 1888 af J. Kornerup et stærkt byzantinsk påvirket kalkmaleri, forestillende den tronende Jomfru Maria med Kristusbarnet, sikkert hørende til et sidealter; andre kalkmalerier, der fremdroges 1945, måtte atter overhvidtes.

Altertavlen

Bindslev Kirke - alterpartiet Bindslev Kirke - altertavlen Den store renæssancealtertavle står på alterbordet. Altertavlens hovedstykke med sidevinger har tre felter, adskilt ved glatte søjler; i midtfeltet et nyere maleri, Opstandelsen, kopi efter Carl Bloch.

Alterbordet

Bindslev Kirke - alterbord Alterbordet er muret.

Alterstager

Balusterformede barokstager, omkring 1650.

Prædikestol

Bindslev Kirke - prædikestol Udskåret prædikestol med hjørnehermer fra begyndelsen af 1600-tallet; i felterne malede evangelister.

Døbefont

Bindslev Kirke - døbefont Romansk font af granit med stregornamenter.

Dåbsfad

Glat fad med initialerne E E S H, K L D B og årstallet 1672.

Siddepladser

Kirken har 140 siddepladser.

Orgel

Bindslev Kirke - orgel Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1970 med 7 stemmer.

Bindslev Kirke - kirkebøsse

Kirketjenere

(1999) Johannes Jensen (-)

Kirkesangere

(1999) Katrine Baggesen (-)

Organister

(1999) Annette Underlin Bæk (-)

Bindslev Kirke - kirkegården Bindslev Kirke - indkørsel med flisebelægning Bindslev Kirke - kapel Bindslev Kirke - gammelt gravkors af jern står ved kirken
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007